SFO - Oasen

 

·                 Oasen er en skolefritidsordning (SFO), som er normeret til ca. 70 børn.

·                 Vi har vore egne basislokaler på Skodborg Skole.

·                 Fra april til og med juni har vi førskoleordning.

·                 Vi tilbyder elever fra 0. klasse til og med 3. klasse et opholdssted i trygge rammer før og efter skoletid.

·                 Vi er 5 ansatte.

 

Oasens åbningstider:

Modul 1:    kl. 06.15 – 08.00

Modul 2:    kl. 11.35 – 17.00 – fredag dog kl. 16.00

 

Oasen er lukket i uge 28, 29, 30 og 31 (sommerferien), samt dagene mellem jul og nytår.

For børn med reelt pasningsbehov tilbydes feriepasning ved køb af feriemodul.

 

Oasen er et fristed for børnene, med funktionsopdelte læringsrum. Med udgangspunkt i børnenes interesser byder hverdagen på forskellige tilbud af aktiviteter, der hver især virker stimulerende for børnenes trivsel, dannelse, læring og udvikling og foregår som læringsproces i en social sammenhæng.

 

I Oasen lægger vi vægt på:

 

·                 At respektere børnenes fritid. Børnene har en høj grad af medbestemmelse og hermed et medansvar.

·                 At børnene frit kan vælge mellem leg og andre aktiviteter.

·                 At børnene er i trygge rammer og har tillid til personalet.

·                 At børnene er sammen på en god måde og lærer at acceptere hinandens forskelligheder.

 

Oasen har udarbejdet sin egen læreplan, hvor der er taget udgangspunkt i læreplansprincipperne på daginstitutionsområdet og indeholder de 6 temaer:

 

·                 Barnets alsidige personlighedsudvikling

·                 Sociale kompetencer

·                 Sprog

·                 Krop og bevægelse

·                 Naturen og naturfænomener

·                 Kulturelle udtryksformer og værdier